Ivan Simeonov
Sivanovai PHOTOGRAPHY - All rights reserved!

Кристиян
Свето Кръщене

Всички кадри от раздел Свето Кръщене са изцяло продуцирани в Lightroom и не са стъпвали във Photoshop.
Свето Кръщене - Кристиян
Свето Кръщене - Виктория Ализе
Виктория Ализе
Ивайла
Рая и Божидар